Odpowiedzi

2009-12-20T17:55:58+01:00
1.
N2O5 tlenek azotu (V) O-N-O-N-O, pod N := O w obu przypadkach
CuS siarczek miedzi (I) Cu-S
Fe2S3 siarczek żelaza (III) S=Fe-S-Fe=S
SO2 tlenek siarki (IV) O=S=O
MgCl2 chlorek magnezu Cl-Mg-Cl
HCl kwas solny H-Cl
PbO2 tlenek ołowiu (IV) O=Pb=O
ZnO tlenek cynku Zn=O
Fe2O3 tlenek żelaza (III) O=Fe-O-Fe=O
SO2 tlenek siarki (IV) O=S=O

2.
1. h. I.
2. j. D.
3. f. A.
4. tu jest błąd: powinno być tlenek miedzi, 144u
5. g. B.
6. a. J.
7. c. H.
8. e. C.
9. d. E.
10. b. F.

3.
Mg3(AsO4)2
3 x 24 + 2(75 + 4x16) = 350u

4.
a) 2Fe
b) 4N2
c) 3O2
d) 4N
e) 5S
f) H2

5.
a) Ca = II, O = II
b) K = I, O = II
c) Fe = III, O = II
d) Mg = II, O = II
e) Hg = II, O = II
f) Al = III, O = II

tabela:
Mg(OH)2 - 5 atomów, Mg - 1, O - 2, H - 2
H3PO4 - 8 atomów, H - 3, P - 1, O - 4
Ca3(PO4)2 - 13 atomów, Ca - 3, P - 2, O - 8

6.
4NH3 - 12 atomów wodoru
H2O - 2 atomy wodoru
x H2O - 12 atomów wodoru
x = 6 cząsteczek