KTÓRE Z PONIŻSZYCH ZDAŃ JEST NIEPRAWDZIWE ?

a/ w ruchu jednostajnie przyspieszonym przebyta droga rośnie proporcjonalnie do czasu.

b/w ruchu jednostajnie przyspieszonym przebyta droga rosnie proporcjonalnie do kwadratu czasu.

c/w ruchu jednostajnie opóznionym przebyta droga rośnie proporcjonalnie do kwadratu czasu.

d/ w ruchu jednostajnie opóznionym prędkość końcowa nie musi być równa zeru.

proszę o odpowiedz szybką

1

Odpowiedzi

2009-12-20T14:29:44+01:00
Nieprawdziwa jest odp. a , bo:

wzór na drogę w ruchu jednost, przyspieszonym: s = V0 t + at^2 /2
dla V0 = 0
s= a*t^2 /2

czyli droga jest wprost proporcjonalna do kwadratu czasu, podobnie w ruchu jedn. opóż.
odp. d. jest prawdziwa, bo ciało poruszając się trym ruchem zatrzymuje się a więc Vk = 0