Odpowiedzi

2009-12-20T14:37:06+01:00
Traktat brzeski – traktat pokojowy podpisany w Brześciu 3 marca 1918 między Niemcami i Austro-Węgrami oraz ich sojusznikami Bułgarią i Turcją, a bolszewicką Rosją.
2009-12-20T14:37:46+01:00
Szegolowiej, byly 2 traktaty brzeskie
2009-12-20T19:49:50+01:00
Traktat Brzeski został zawarty w Brześciu Litewskim 3 marca 1918 roku. Zawarła je Rosja rządzona przez Lenina który dokonał przewrotu bolszewickiego i Niemcy oraz Austro-Węgry. W traktacie tym Rosja rzekła się Litwy, Estonii, Ukrainy oraz ziem polskich(królestwo Polskie) na rzecz Niemiec. W ten sposób bolszewicka Rosja zakończyła swój udział w pierwszej wojnie światowej.Dzięki temu wojska niemieckie przesuwane są na front zachodni gdzie po przystąpieniu w kwietniu 1917 roku do wojny Stanów Zjednoczonych coraz bardziej bliska staje się przegrana państw centralnych.