1.) Opisz domostwo Maćka nad Maćkami (tzn. jego gospodarstwo).
2.) Charakterystyka szlachty zaściankowej - postaci (bohaterów z Pana Tadeusza, należących do tej szlachty).

Pytania dotyczą bohaterów z Pana Tadeusza.

Odp. własnymi słowami !!

Z góry dzięki .

1

Odpowiedzi

2009-12-22T11:04:23+01:00
Zagroda Matyjasza, choć była pokaźnych rozmiarów wyglądała dość mizernie. Wiele stracił z lat swego rozkwitu. Dach i ściany w ruinie kompletniej, brudne i przegniłe całkiem. Porosłe mchem i polnym zielskiem niczym wiszące ogrody. Nosiły też wiele oznak bitew i hulanek. Zaraz przy domu, na ganku leżała żelazna kula działowa będąca ze Szwedami potyczek dowodem. Przed dworkiem sterczały resztki bramy i ogrodzenia, dalej stajnia obora i zbrojownia. W krąg rosły wysokie trawy i małe drzewka, ogród przed domem był całkowicie zapomniany, dając schronienie polnemu ptactwu i zwierzynie.


Adam Mickiewicz starał się stworzyć w Panu Tadeuszu możliwie pełny obraz szlachty polskiej zarówno tej zamożnej jak i zubożałej i zaściankowej.
szlachta zaściankowa zamieszkiwała Dobrzyń. dawniej sławna, w czasach opisywanych w Panu Tadeuszu stała się warstwą zubożałą, ale kultywującą dawne tradycje. Strój, zachowanie i obyczaje odróżniają ja od chłopów a tradycyjne imiona podkreślają odrębność grupy.

WYGLĄD
1) Strój/ ubiór.
Praktycznie nie różnili się od chłopów, ale zaznaczali swą odrębność strojem.
Mężczyżni noszą „kapoty białe w czarne pręgi, a w niedziele kontusze”, kobiety natomiast ubierają się w „drylichy albo perkaliczki” i trzewiki, a prace wykonują w rękawiczkach.
2) Uroda.
Każdy z rodu Dobrzyńskich miał czarne włosy, oczy, wysokie czoła oraz orli nos.

MOWA, ZWYCZAJE
1) "Zachowali mazurską mowę i zwyczaje."

TRADYCJA
1) Dobrzyńscy byli niezwykle przywiązani do tradycji. Od lat nadawali dzieciom te same imiona (nadawali im imiona polskich świętych). Mężczyznom: Bartłomiej, Maciej ("Tak syn Macieja zawżdy zwał się Bartłomiejem, / A znowu Bartłomieja syn zwał się Maciejem."); kobietom: Kachna, Maryna ("Kobiety wszystkie chrzczono Kachny lub Maryny.").
Dla rozróżnienia poszczególnych osób, nadawano im przydomki (imioniska), zależne od zajęcia, charakterystycznej cechy wyglądu, przyzwyczajeń, zalet lub przywar ("By rozeznać się wpośród takiej mieszaniny, / Brali różne przydomki od jakiej zalety / Lub wady, tak mężczyźni jako i kobiety.").

OGÓŁEM ;-)
1) Wśród szlachty zaściankowej możemy znaleźć bogactwo różnorodnych charakterów.
Istnieje tu podział ze względu na różnicę pokoleń: starsze osoby nacechowane są spokojem, rozsądkiem i równowagą, natomiast młodsze pokolenie cechuje zbytnia porywczość, gniew.
2) Nad całą społecznością czuwa Maciek nad Maćkami.
2 5 2