Odpowiedzi

2009-12-20T14:34:13+01:00
Opis - jest to tekst, który zawiera jak najwięcej przymiotników, przez opis określamy jakąs rzecz.

Personifikacja - środek stylistyczny, polegający na metafornym lub przenośnym przedstawieniu osób, roślin, zwierząt, rzeczy.


W ogóle - okreśłenie, wyraz, który znaczy ogólnie, w sumie, podsumując.

Poniewaz - spójnik, wyrażający przyczynę czegoś.
_______
Daj naj.;**


2009-12-20T14:37:04+01:00
Opis - jest to wypowiedź służąca ułatwieniu wyobrażenia sobie czegoś, np. opis obrazu.
Personifikacja (uosobienie) - jest to środek stylistyczny, który uosabia, tzn. nadaje przedmiotom martwym, zwierzętom cechy ludzkie.
W ogóle - uogólnienie czegoś
Ponieważ - jest to uzasadnienie czegoś