W pewnym gimnazjum sa trzy klasy trzecie.W klasie IIIa jest 16 chlopcow i stanowia 50% tej klasy,w klasie IIIb jest 7 chlopcow i stanowia oni 2,5% tej klasy,w klasie IIIc jest 12 chlopcow i stanowia oni 48% tej klasy.Jaki procent uczniow klas trzecich stanowia dziewczenta?zapisz obliczenia.

2

Odpowiedzi

2009-09-14T15:45:39+02:00
IIIa-16 dziewczyn 16+16=32

IIIb:
7-25%
x-100%
x=28 28 uczniow - 7 chlopcow = 21 dziewczyn

IIIC:
12-48%
x-100%
x=25 25 uczniow - 12 chlopcow = 13 dziewczyn

wszyscy uczniowie =32+28+25=85
dziewczyny=21+13+16=50

85-100%
50-x%
x=58,82% Dziewczyny stanowia 58,82% uczniow.
2009-09-14T15:55:06+02:00
IIIa 16 to 50% /•2
32 to 100% 32-16=16dziewcząt
IIIb 7 to 2,5% /•40
280 to 100% 280-7=213dziewcząt
IIIc 12 to 48% /•100:40
25 to 100% 25-12=13 dziewcząt

suma osób 25+280+32=337
suma dziewcząt 16+213+13=242
242:337≈71.8%
ale wg mnie pomylimałaś się i w IIIb jest że stanowią 25%
stąd
IIIb 7 to 25% /•4
28 to 100% 28-7=21dziewcząt
suma osób 32+25+28=85
suma dziewcząt 21+16+13=50
50:85=10/17=58calych 14/17%