Odpowiedzi

2009-12-20T14:49:28+01:00
Ogółem 38,6 mln (2005), w tym 18,7 mln mężczyzn, 19,9 mln kobiet. 61,8% w miastach i 38,2% na wsi. Pod względem ludności zajmuje 29. miejsce na świecie, stanowiąc 0,7% liczby ludności na Ziemi, i 8. miejsce w Europie (5,4% zaludnienia kontynentu).

Gęstość zaludnienia: 122 osoby/km2. Przyrost naturalny: 0,03% (2005). Bezrobotni 19,5% (2004). Średnia długość życia: mężczyźni 70,3 lata, kobiety 78,8 lat (2005).

Skład etniczny: Polacy (98,7%), Ukraińcy (0,6%), inni (0,7%). Wyznania: katolicy (95,0%), prawosławni (1,5%), protestanci (głównie ewangelicy, 1%).

Analfabetyzm: 1%.

Liczba miast – 887 (2005), w tym o liczbie ludności poniżej 5 tys. mieszkańców – 267, między 5-10 tys. – 178, 10-20 tys. – 177, 20-50 tys. – 138, 50-100 tys. – 51, 100-200 tys. – 22, 200 tys. i więcej – 20. Miejscowości wiejskich ogółem 56 805 tys., w tym wsi – 42 793 tys., a kolonii, przysiółków i osad – 14 012 tys.