Odpowiedzi

2009-09-14T15:59:57+02:00
ILIADA
1. Wymień kilka epitetów stałych określających Achillesa?
2. Dlaczego wyrzucono Parysa, jako dziecko z Troi
3. O co i gdzie się pokłóciły boginie?
4. Jaki okres wojny trojańskiej obejmuje Iliada?
5. Co się stało z pierwszą zbroją Achillesa?
6. Co zrobił Priam po śmierci swojego syna?
7. Opisz tarczę Achillesa. Dlaczego jest taka niezwykła?

ODYSEJA

1. Co się dzieje po pierwszej burzy?
2. Jak Odyseusz się naraził bogom?
3. Komu są poświęcone cztery pierwsze pieśni i jakie są jego motywy działania?
4. Jakie rady Odyseuszowi dała Kirke?
5. Gdzie się najpierw udał Odyseusz przebrany za żebraka?
6. Kto go rozpoznał po przybyciu do domu?
7. Dlaczego Odyseusz wygrał z innymi zalotnikami?
2 5 2