Odpowiedzi

2009-12-28T12:03:16+01:00
Istnieją państwa, w których występuje wiele przydatnych surowców, lecz nie są one wydobywane, ponieważ jest ich zbyt mało lub jest to nieopłacalne.
Aby zapewnić rozwój gospodarki, państwa, w którym znajduje się niewiele surowców, w różny sposób radzą sobie z ich brakiem. Mogą kupować je za granicą lub stosować surowce zastępcze tzw. substytuty) lub odnawialne. Innym sposobem jest inwestowanie w produkcję niewymagającą dużej ilości surowców albo rozwój innych działów gospodarki(przykładem takiego państwa jest Tajwan, gdzie szeroko rozwija się przemysł elektroniczny).