Odpowiedzi

2009-12-20T15:10:45+01:00
Renesans zwany też 'odrodzeniem' lub 'złotym wiekiem kultury Polskiej" została zapoczątkowany w 14 wieku we Włoszech.
Miasta Włoskie w XIVw. dzięki dogodnemu położeniu prowadziły ozywioną działalność ze wszchodem i zachodem. Pojawieniu się nowych nurtów sprzyjał również Kryzys państwa papieskiego, odkrycia geograficzne, wynalezienie druku. W ciągu XV i XVIw. rozpowszechnił się po całej Europie.
Umowne daty rozpoczęcia się doby Renesansu:
1492 - odkrycie Ameryki przez K. Kolumba
1455 - wynalezienie druku przez Gutenberga.

Światopogląd - inaczej niż w Średniowieczu, Bóg zszedł na drugi plan. W renesansie uważano żę najdoskonalszą isitotą we wszechświecie jest człowiek - najwyższy twór nautury - Antropocentryzm
W renesansie popularne były poglądy humanistów - (z łac. Humans - ludzki, Humanitas - 'człowieczeństwo" którzy głosili, że wszystko co związane jest z człowiekiem zasługuję na uwagę i zainteresowanie. Ten prąd intelektualny poszerzał wiedzę o człowieku i jego dorobku.
Hasła renesansu :
- TEREŃCJUSZOWSKA dewiza - "Himo sum et nihil human a me alierum esse puto" - człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce.
- HORACJAŃSKA zasada - "Carpe diem" - chwytaj dzień cisz się chwilą.
'non omnis moriar' - nie całkiem umrę.
W renesansie popularne były dwie filozofie
- stoicyzm - za największe szczęście uznawało cnotę oraz wolność i niezależność, dobra doczesne nie dają szczęścia, dlatego człowiek nie powinien się do nich przywiążywać, powinien kierować się w życiu rozumem a nie uczuciami
- Epikureizm - jej twórcą był Epikur - uznawał że celem człowieka jest szczęście, które utożsamiał z radością, Według niego wszystko opierało się na używaniu życia i koncentracji na dobrach doczesnych, ale ważny tez jest rozum.

Najważniejsi przedstawiciele Polscy:
Jan Kochanowski
M . Rej
Mikołaj Gomółka
- Świat:
Leonardo da Vinci
Michał Anioł
Rafael Santi

1 5 1