Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T23:53:30+01:00
Działania na rzecz rodziny podejmują samorządy lokalne. Świadczy o tym przykład "Działań samorządu województwa warmińsko - mazurskiego na rzecz rodziny" przedstawiony przez dyrektor Wiesławę Przybysz. Opierają się one na diagnozie głównych problemów do których zaliczono: bezrobocie, ubóstwo, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i niepełnosprawność. Stały się one podstawą przygotowania szeregu programów ukierunkowanych na te problemy. Sytuacja rodzin w województwie został zidentyfikowana w toku badań. Została opracowana strategia polityki społecznej województwa, której główne obszary obejmują m.in. problemy, kryzysy rodziny, marginalizacji grup społecznych, długotrwałego bezrobocia.

:))
2 1 2