Biologia Puls życia kl.1 cwiczenia str. 22 zad.3

3/22
Uzupełnij zdania.

proces oddychania dostarcza bakteriom ................ niezbędnej do życia. Jako jedne z nielicznych organizmów mogą one oddychac zarówno tlwnowo, jak i ................. . Fermentacja polega na rozkładzie substancji organicznych bez udziału ................... . Bakterie oddychające w ten sposób są przez człowieka wykorzystywane na przykład do produkcji .............., .............. i ............... . Ze względu na sposób odżywiania bakterie dzielą się na samożywne i ..................... . Bakterie ................... czerpią pokarm z rozkładu szczątków organizmów lub jak bakterie chorobotwórcze, żyjąc kosztem innych organizmów, wywołują choroby. Natomiast bakterie, które wytwarzają związki organiczne z udziałem energii słonecznej, przeprowadzają ................... .

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T15:10:36+01:00
Proces oddychania dostarcza bakteriom energię niezbędnej do życia. Jako jedne z nielicznych organizmów mogą one oddychać zarówno tlenowo, jak i beztlenowo . Fermentacja polega na rozkładzie substancji organicznych bez udziału tlenu . Bakterie oddychające w ten sposób są przez człowieka wykorzystywane na przykład do produkcji serów, jogurtów i kefirów . Ze względu na sposób odżywiania bakterie dzielą się na samożywne i cudzożywne . Bakterie beztlenowe czerpią pokarm z rozkładu szczątków organizmów lub jak bakterie chorobotwórcze, żyjąc kosztem innych organizmów, wywołują choroby. Natomiast bakterie, które wytwarzają związki organiczne z udziałem energii słonecznej, przeprowadzają proces fotosyntezy .

Sprawdzała mi to pani od biologii
78 4 78
2009-12-20T15:33:05+01:00
Energii
beztlenowo
tlenu
serów
kefirów
jogurtów
cudzożywne
beztlenowe
fotosyntezę.

wpisuj po kolei jak ci napisałam;))
89 4 89