Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T15:13:13+01:00
CH³COOH + KOH ---> CH3COOK + H2O
HCOOH + KOH ---> HCOOK + H20
2CH³COOH + Ca(OH)² ---> (CH3COO)2Ca + 2H20
CH³COOH + NaOH ---> CH3COONa + H2O
2HCOOH + Ca(OH)² ---> (HCOO)2Ca + 2H2O
2CH³COOH + Ca ---> (CH3COO)2Ca + H2
2CH³COOH + 2Na ---> 2CH3COONa + H2