Butla zawiera gaz pod ciśnieniem 0,5 MPa w temperaturze 20*C. Butla zabezpieczona jest zaworem bezpieczeństwa otwierającym się, gdy ciśnienie gazu osiągnie 0,6MPa. Butlę pozostawiono na nasłonecznionym miejscu. Oblicz przy jakiej temperaturze nastąpi otwarcie zaworu bezpieczeństwa. Przyjmij, że objętość butli nie ulega zmianie.

pomozcie!

2

Odpowiedzi

2009-12-25T09:15:43+01:00
V=const
T₁=20+273=293K
p₁/T₁=p₂/T₂
T₂=p₂T₁/p₁
T₂=0,6MPa×293K:0,5MPA
T₂=351,6K=78,6⁰C
2009-12-25T12:11:00+01:00
V=const
T₁=20+273=293K
p₁:T₁=p₂:T₂
T₂=p₂T₁:p₁
T₂=0,6MPa*293K:0,5MPA
T₂=351,60K=78,60 stopni C