Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T15:32:11+01:00
1.Twierdził, że świat składa się z drobnych niepodzielnych cząsteczek zwanych atomami, które są w ciągłym ruchu.
2.Uważał, że złe uczynki wynikają z braku umiejętności odróżniania dobra od zła.
3. Uważał, że prawdziwą rzeczywistość stanowi świat idei, czyli doskonałych i niezmiennych wszystkich rzeczy.
4. Według niego człowiek aby osiągnąć szczęście, powinien kierować się nakazami rozumu.
5. Za podstawę wszechświata uznawał ogień, który- według myśliciela- "żyje śmiercią tego co spala".