Stalowy zbiornik zawiera azot pod ciśnieniem 1200 kPa. Temperatura gazu wynosi 27*C. Zbiornik zabezpieczony jest zaworem bezpieczeństwa, który otwiera się gdy ciśnienie gazu przekroczy 1500 kPa. Zbiornik wystawiono na działanie promieni słonecznych, w wyniku czego temperatura gazu wzrosła do 77*C. Podaj, czy w opisanej sytuacji nastąpi otwarcie zaworu. Odpowiedź uzasadnij, wykonując niezbędne obliczenia. Przyjmij, że objętość zbiornika mimo ogrzania nie ulega zmianie.

1

Odpowiedzi

2009-12-25T09:08:00+01:00
V=const
T₁=27+273=300K
T₂=77+273=350K
p₁/T₁=p₂/T₂
p₂=p₁T₂/T₁
p₂=1200 kPa×350K/300K
p₂=1400kPa ,zawór nie otworzy się
4 4 4