Prossze pomóżcie mi.! Fizyka. !.Porównaj właściwości ciał stałych ,cieczy i gazów umieszczając odpowiednie sformuowania w tabelach . szybkooooooooooooo
a) ciała stałe i ciecze.
-podobieństwa
-różnice
b)ciecze i gazy)
-podobieństwa
-różnice
2.Oblicz objętośc sześcianu o boku 40 cm.Wynik podaj w m3.
1.sposób
dane:40 cm szukane: V ?
Rozwiązanie:
V- a3
podstaw dane:
V= 40 cm*40cm*40cm
V= .............. cm3 -co tu wpisać?
V=............*1*1*1cm
V=................ * 0,01cm* 0,01cm* 0,01cm
V=............m3 co w te luki poiwpisywac napiszcie mi prosze.;)

i 2 sposó:
takie same dane.
rozwiązanie:
Zamień jednostki długości boku a na metry:
a= 40 cm= ................m
V=a3
Podstaw dane:
V=.......m *.......m*........m
V=.............m3

luki mi wpiszcie prosze;)
4. Podaj dwa przykłady ciał:
a)spręzysych
b) plastycznych
c)kruchych
5.Wyjaśnij pojęcia
a)przewodnik elektryczny
B)przewodnik ciepła
c)izolator
3.Wyjaśnij ,co to jest powierzchcnia swobodna cieczy.
4.Które z wymienionych właściwości dotyczą cieczy?
a)mają własny ,określony kształt
b) dają sie przelewać
c)są ściśliwe
d)tworzą samorzutnie swoją górną powierzchnię
e)są bardzo dobrymi przewodnikami ciepła
8.Podaj przykład:
rozprężenia gazu b)sprężania się gazu


3.Oblicz objętośc prostopadłościanu o wymiarach : A=50 cm B= 2 m c= 750mm .Wynik podaj w m3. Wykonując obliczenia ,możesz skorzystać z sposobu I lub II,jak w zadaniu 2. prosze pomóżcie mi ejst mi to bardzo potrzebnee;** i szybciutko bo musze to dizisiaj mieć jak anjpredzej;* sa to zadania na str 39 z cwiczeniówki i 38 a jest to cwoczenie spotkanie z fizyką. klasa 1 gimnnazjum. i z podręcznika ze str 61 tez z spotkanie z fizyke.
zgóry wielkie wielkie dzieki;*

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-26T13:25:55+01:00
1.
a) ciała stałe i ciecze.

-podobieństwa
mają swoją objętość
trudno zmienić ich objętość
niektóre przewodzą prąd elektryczny

-różnice
ciała stałe mają własny kształt, a ciecze przyjmują kształt naczynia
niektóre ciała stałe są dobrymi przewodnikami ciepła a ciecze są najczęściej złymi przewodnikami ciepła
ciecze dają się przelewać

b)ciecze i gazy

-podobieństwa
przyjmują kształt naczynia
są złymi przewodnikami ciepła
wywierają nacisk na ciała w nich się znajdujące

-różnice
objętość gazów łatwo zmienić, a cieczy trudno
gazy wypełniają całą dostępną przestrzeń, a ciecze wypełniają naczynie od dna
ciecze dają się przelewać

2.Oblicz objętośc sześcianu o boku 40 cm.Wynik podaj w m3.
1.sposób
dane:
a = 40 cm

szukane:
V = ?

Rozwiązanie:
V = a³

V = (40 cm)³ = 64000 m³

V= ...64000... cm³ -co tu wpisać?
V=...64000...*1cm*1cm*1cm
V=...64000... * 0,01m* 0,01m* 0,01m
V=...0,0064.........m³ co w te luki poiwpisywac napiszcie mi prosze.;)

i 2 sposó:
Dane:
a = 40 cm = 0,4 m

szukane:
V = ?

Rozwiązanie:
V = a³

V = (0,4 m)³ = 0,064 m³

V = ...0,4...m *...0,4...m*...0,4...m
V=...0,064...m³

4. Podaj dwa przykłady ciał:
a)sprężystych
gumka, sprężyna, linijka, gąbka, cięciwa łuku

b) plastycznych
glina, plastelina, modelina, kreda

c)kruchych
szkło, porcelana

5.Wyjaśnij pojęcia
a)przewodnik elektryczny - ciała dobrze przewodzące prąd elektryczny

B)przewodnik ciepła - ciała dobrze przewodzące ciepło

c)izolator - ciało, które nie jest przewodnikiem, czyli nie przewodzi ciepła lub prądu

3.Wyjaśnij ,co to jest powierzchcnia swobodna cieczy.
to pozioma, górna powierzchnia cieczy, samorzutnie przez nie wytwarzana

4.Które z wymienionych właściwości dotyczą cieczy?

b) dają sie przelewać

d)tworzą samorzutnie swoją górną powierzchnię

8.Podaj przykład:
a)rozprężenia gazu
- butla ze sprężonym gazem - w momencie otwarcia zaworu gaz rozpręża się.
- tłoki w silnikach.
- tzw. turbina cieplna

b)sprężania się gazu
- dmuchanie balonu,
- pompowanie piłki,
- w butlach gazowych

3.
Dane:
a = 50 cm = 0,5 m
b = 2 m
c = 750mm = 75 cm = 0,75 m

szukane:
V = ?

Rozwiązanie:
V = a*b*c
V = 0,5m * 2m * 0,75m = 0,75 m³
42 4 42