Oblicz natężenie prądu, moc i energię zużytą przez obwód w czasie 5 minut oraz moc opornike R2. JEST TO POŁĄCZENIE RÓWNOLEGŁE, PONIŻEJ DANE, PROSZE O OBRAZOWE WYTŁUMACZENIE JAK TO ROZWIĄZAĆ.

R1= 120 OMÓW
R2=120 OMÓW
R3=80 OMÓW
R4=40 OMÓW
U=120V

1

Odpowiedzi

2009-12-22T18:56:04+01:00
Obliczam opór zastępczy oporników połączonych równolegle
1/Rz=1/R1+1/R2+1/R3+1/R4
1/Rz=1/120+1/120+1/80+1/40
sprowadzam do wspólnego mianownika
1/Rz=2/240+2/240+3/240+6/240
1/Rz=13/240
Rz=240/13=18,5Ω
obliczam prąd pobierany ze źródła
I=U/Rz=120/18,5=6,5A
obliczam moc obwodu
P=U*I=120*6,5=780W
obliczam pracę wykonaną w ciągu 5min=300s
W=P*t=780*300=234000J
obliczam prąd płynący przez R2
I2=U/R2=120/120=1A
P2=U*I2=120*1=120W