Korzystając z układu okresowego pierwiastków chemicznych (zamieszczonego na końcu podręcznika chemia nowej ery część 1) napisz po dwa przykłady pierwiastków chemicznych mających w temperaturze pokojowej stan skupienia stały, ciekły, gazowy. Podaj nazwy i symbole tych pierwiastków.

Substancje stałe:
1.nazwa | 2.symbol
- .... | - ....
- .... | - ....

Ciecze :
1.nazwa | 2.symbol
- .... | - ....
- .... | - ....


Gazy :
1.nazwa | 2.symbol
- .... | - ....
- .... | - ....

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T17:33:41+01:00
Substancje stałe:
1.nazwa | 2.symbol
- Glin| - Al
- Złoto | - Au

Ciecze :
1.nazwa | 2.symbol
- Rtęć | - Hg
- Brom | - Br


Gazy :
1.nazwa | 2.symbol
- Wodór | - H
- Azot| - N
125 4 125