1.Wymień nazwy epok najstarszych w dziejach kultury.
2.Wymień teorię na temat powstania muzyki.
3.Wymień funkcje muzyki pierwotnej i w czasach antycznych.
4.Wymień sytuacje w jakich muzyka towarzyszyła ludziom w starożytności.
może być z neta, z byle kąd ale żeby tylko było krótko i na temat :D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-14T16:09:47+02:00
1. muzyka starożytnej Grecji
śpiew i taniec w starożytnym Rzymie.
2. muzyka na bożą chwałę
3. renesans
4. złoty wiek muzyki polskiej
5. sztuka baroku

2. Z powstaniem muzyki związane są różne hipotezy. Jedna z nich zakłada, że muzyka wzięła swój początek z imitowania przez człowieka odgłosów przyrody - śpiewu ptaków, szumu drzew. Inna teoria wiąże narodziny muzyki z zalotnym zachowaniem wynikającym z poszukiwaniem partnera. Kolejna zakład, że to ekspresyjna mowa ludzka (okrzyki towarzyszące emocjom) mogła stać się początkiem prymitywnego śpiewu.

3. Muzyka stała się fundamentem tworzenia własnej kultury, ponieważ nie ma takiej, która nie miałaby własnej muzyki.

4.W czasie Panatenajów, największego i najstarszego święta ateńskiego, urządzanego ku czci Ateny, oprócz zawodów sportowych odbywał się także konkurs muzyczny. Muzyka towarzyszyła im w życiu towarzyskim, wszelaki rodzaj rozrywki typu: wyścigi rydwanów, walki gladiatorów, przeróżne koncerty i spektakle.
3 2 3