Podziel i dokończ zadanie na kationy i aniony...

CH³COOH + KOH ---> CH3COOK + H2O
HCOOH + KOH ---> HCOOK + H20
2CH³COOH + Ca(OH)² ---> (CH3COO)2Ca + 2H20
CH³COOH + NaOH ---> CH3COONa + H2O
2HCOOH + Ca(OH)² ---> (HCOO)2Ca + 2H2O
2CH³COOH + Ca ---> (CH3COO)2Ca + H2
2CH³COOH + 2Na ---> 2CH3COONa + H2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-27T22:17:14+01:00
CH3COO- + H+ + K+ + OH- ---> CH3COO- + K+ +H2O
HCOO- + H+ + K+ + OH- ---> HCOO- + K+ + H2O
2CH3COO- + 2H+ + Ca2+ + 2OH- ---> 2CH3COO- + Ca2+ + 2H2O
CH3COO- + H+ + Na+ + OH- ---> CH3COO- + Na+ + H2O
2 HCOO- + 2H+ + Ca2+ + 2OH- ---> 2 HCOO- + Ca2+ + 2H2O
2CH3COO- + 2H+ + Ca2+ ---> 2CH3COO- + Ca2+ + H2
2CH3COO- + 2H+ + 2Na+ ---> 2CH3COO- + 2 Na+ + H2