Odpowiedzi

2009-12-20T15:58:09+01:00
Pierwszej sztucznej przemiany jądrowej (1919r) dokonał Ernest Rutherfo. Sztuczne przemiany promieniotwórcze mają na celu otrzymanie nowych nuklidów oraz dużych ilości energii. Polegają one na bombardowaniu rozpędzonymi do bardzo dużych prędkości lekkimi atomami izotopów cięższych pierwiastków. Cząsteczkami bombardującymi mogą być: neutron, jądra lekkich izotopów( do liczby atomowej 10). Podczas takiej przemiany powstają neutrony bombardujące następne jądra U i reakcja zachodzi lawinowo- reakcja łańcuchowa. Jej odkrycie było przypadkowe i było skutkiem prób otrzymania pierwiastków cięższych od uranu.
Przypadek ten okazał się znaczącym odkryciem, gdyż w procesie rozszczepienia jądra atomowego wydziela się ogromna energia. Sztuczna przemiana promieniotwórcza jest to więc wymuszona przemiana jąder atomowych w inne pod wpływem bombardowania ich cząsteczkami takimi jak: neutron, 1/1H .

Promieniotwórczość naturalna (radioaktywność) polega na samorzutnym rozpadzie jąder atomowych niektórych pierwiastków. Zjawisko to zostało zaobserwowane pod koniec XIXw. kiedy okazało się, że złoża uranu emitują niewidzialne promieniowanie przenikające przez materiały nieprzezroczyste i naświetlają kliszę fotograficzną.
Rodzaje promieniowania naturalnego:
-promieniowanie alfa
-promieniowanie beta
promieniowanie gama
2 4 2