Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T15:58:37+01:00
Dobra kultury należy chronić, ponieważ są one bardzo cenne dla ludzkości. Dzięki starszym dziełom dowiadujemy się jak żyli inni ludzie na łamach historii. Jeżeli dobra kultury zostałyby zniszczone zabrakłoby nam wielu cennych informacji. Są nam one potrzebne do rozwoju nauki. Szczególnie ważne są dla historyków, którzy interesują się przeszłością. Niszcząc dobra kultury tak naprawdę niszczymy naszą historię. Dzięki dawnym kulturom możemy tak naprawdę spojrzeć wgłąb siebie, poznać kim jest człowiek i jak żyli inni ludzie-tacy sami jak my, w zupełnie innych realiach. W obrazach, tekstach kryją się bardzo cenne informacje, które należy chronić. Ludzie, którzy jes stworzyli często mieli coś ważnego do przekazania i nie chcieliby, żeby to zostało zniszczone. Warto dbać, by pamięć o innych przetrwała jak najdłużej, bo jeżeli my będziemy pamiętać o innych, to również kolejne pokolenia będą pamiętać o nas. Warto znać historię ludzkości i warto przyjrzeć się czasem dobrom kultury. Możemy w ten sposób poznać jak żyli ludzie przed wieloma laty, a nawet jakie istniały zwierzęta i rośliny, których teraz nie ma, bo wyginęły. Wielkie dzieła tworzyli wielcy, mądrzy ludzie-warto wiedzieć jak tworzyli. Bez dóbr kultury nie byłoby muzeów, bibliotek... Dzięki nim możemy lepiej przyjrzeć się historii. Dobra kultury można podzielić na ruchome i nieruchome. Do tej pory zwróciłam uwagę jedynie na te pierwsze. Do nieruchomych dóbr natomiast można zaliczyć np. pola bitewne lub cmentarze. Dzięki takim miejscom człowiek na nowo może odkryć siebie. Są to miejsca zadumy, refleksji nad zyciem.
18 4 18