Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T15:58:59+01:00
Polityka wewnętrzna: miasta otrzymują przywileje:prawo składu i przymus drozny, lokacja nowych miast i wsi na prawie niemieckim, budowa zamków obronnych, otaczanie miast murami, utworzenie w 1364 Akademii Krakowskiej, uczta u Wierzynka-1364, utworzenie nowych stanowisk: marszałek, podskarbi, kanclerz, wojewodowie.
polityka zewnętrzna:
a) sprawa slAska 1335, 1339 zjazdy w Wyszechradzie z udzuiałem Polski czech i Węgier. Kazimierz uznaje zwierzczność Czech nad Śląskiem, Jan Luksemburski zrzeka sie pretensji do korony polskiej.
b) spór z Krzyżakami 1343 pokój w Kaliszu- Krzyżacy zatrzymują Pomorze Gańskie, a oddają kujawy i Ziemię dobrzyńska.
c) Ruś Halicka i Mazowsze
1340-1349- przyłączenie Rusi Halickiej
1351 przyłączenie Mazowsza