Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T15:54:55+01:00
Tysiąc 10 do 3
milion 10 do 6
miliard 10 do 9
bilion 10 do 12 = 106·2
biliard 10 do 15 = 106·2+3
trylion 10 do 18 = 106·3
tryliard 10 do 21 = 106·3+3
kwadrylion 10 do 24 = 106·4
kwintylion 10 do 30 = 106·5
sekstylion 10 do 36 = 106·6
septylion 10 do 42 = 106·7
oktylion 10 do 48 = 106·8
nonilion lub nonylion 10 do 54 = 106·9
decylion 10 do 60 = 106·10
undecylion 10 do 66 = 106·11
duodecylion 10 do 72 = 106·12
centylion 10 do 600 =106·100
1 5 1
2009-12-20T15:57:25+01:00
2 potęga - sto
3 potęga - tysiąc
6 potęga - milion
9 potęga - miliard (z angielskiego bilion)
12 potęga - bilion (z angielskiego trylion)
15 potęga - biliard
18 potęga - trylion ... itd...

Ponadto stosuje się przedrostki oznaczające krotność zależną od potęgi liczby 10:
tera = 10 ^ 12, np. teragram = 10^12 gramów
giga = 10 ^ 9
mega = 10^6
kilo = 10 ^ 3, np. kilogram = 1000 gramów
hekto = 10 ^ 2
deka = 10 np. dekagram = 10 gramów

oraz ujemne potęgi:

decy = 10 ^ -1 = 1/10
centy = 10 ^ -2 np. centy metr, czyli 100 razy mniej niż metr
mili = 10 ^ -3
mikro = 10 ^ -6
nano = 10 ^ -9

jest więcej takich przedrostków, jedna z pozostałych bardzo żadko się korzysta