Matematyka klasa 6

1. Suma największej i najmniejszej liczby w zbiorze {1, 7, -4, 0, -9} jest równa:
a) -2
b) -9
c) 16
d) 7

2. Liczbą dodatnią jest wynik działania:
a) -16+10
b) 15 - 25,6
c) (-4) * (- 3/4)
d) 25:(-5)

3. Która liczba jest większa od (-5,4), ale mniejsza od (-5,3) ?
a) -5,6
b) -5,2
c) -5, 32
d) -5, 45

4. W większym worku jest 63,5 kg kukurydzy. O ile mniej kukurydzy jest w drugim worku?

5.Zaokrąglij rozwinięcie dziesiętne ułamka 1 8/9 (jedna i osiem dziewiatych) do części setnych.

6. Właściciel pewnej firmy przeznaczył 1/3 zysku na rozbudowę firmy, a 0,3 pozostałej części zysku na remonty. Jaką kwote wydał właściciel firmy na remonty, jeżeli zysk wynosił 337,2 tys. złotych?

7*. Masa Ziemi wynosi 5975 * 10 do potęgi 21 kg. Ile to ton? Wynik zapisz z uzyciem potęgi l;iczby 10.

Proszę Was pomóżcie to na jutro!!! Ile umiecie tyle rozwiążcie!!! Błagam!!!

LEGENDA: * - razy np. 4 * 4
3/4 - trzy czwarte !!!
!!! !!! !!!

3

Odpowiedzi

2009-12-26T18:11:03+01:00
1.16 dodajemy -9 +7
2.c poniewaz wyjdzie 3 jest parzysta liczba minusów
3. c
4. za mało danych jest
5.niestety nie wiem ale pamiętaj że kserska ułamkowa dzieli.
6,nalezy kwote podzieli na :3 wychodzi 112400 i to musisz x2 to daję Ci 224800
7.7 nie wiem
Licze na punkciki i pozdrawiam:)
2009-12-26T18:48:56+01:00
1. a
2. c
3. c
5. 1,9
6. 67,44 tys
7. 5975*10 do potęgi 18 ton


4. W większym worku jest 63,5 kg kukurydzy. O ile mniej kukurydzy jest w drugim worku? (w obu workach jest razem 97,4 kg)?
worek 1 = 63,5 kg
worek 2 = 97,4 - 63,5 = 33,9kg
63,5kg- 33,9 = 29,6 kg
W drugim worku jest o 29,6 kg mniej kukurydzy niż w pierwszym.
1 4 1
2009-12-26T19:18:25+01:00
1. a) -2
2. c)
3. c)
4. Chyba nie ma całego polecenia xd
5. 1,89
6. Jeżeli chodzi o pierwszą kwotę 337 to 101, a jezeli chodzi o kwote po odjęciu pieniędzy na rozbudowę to 30.
7.