1. Wyjaśnij, jak należy za pomocą moli interpretować podane zapisy:
3H2O (woda)
2 CO2 (dwutlenek węgla)
4 Mg (magnez)

2. Oblicz, ile cząsteczek zawiera 0,5 mola amoniaku?
3. Oblicz, jaką liczbę moli stanowi 30,10 * 10 do potęgi 23 atomów węgla.

Z góry bardzo dziękuję za pomoc!

1

Odpowiedzi

2012-10-08T10:14:02+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1.
 a) 3H2O --- 3 mole cząsteczek wody
 b) 2CO2 --- 2 mole cząsteczek tlenku węgla(IV)

 c) 4Mg --- 4 mole atomów magnezu


2.
1mol NH3 -------- 6,02*10^23  cząst.
0,5mola NH3 --- x cząst.
x = 3,01*10^23 cząst.

3.
1mol C -------- 6,02*10^23 at.
xmoli C ------- 30,1*10^23 at.

x = 5moli C