Tlen stanowi 0,21 obiętości powierrza, a dorosły człowiek przy spokojnym oddychaniu, zużywa około 0,4 litra tlenu w czsie 1 minuty. Pokój ma wymiary 2,2m x 3,2m x 2,6m. Oblicz na jak długo starczyłoby tlenu do oddychania jednej dorosłej osobie, gdyby w pokoju nie następowała wymiana powietrza.

1

Odpowiedzi

2009-12-20T16:40:59+01:00
V = 2,2 * 3,2 * 2,6 = 18,304 m³ = 18304dm³ = 18304l
tlen = 0,21 * 18304l = 3843,84l
czas = 3843,84 / 0,4 = 9609,6 (min) = 160h = ok. 6 dni i 16 godzin