UKŁADY RÓWNAŃ :
Inżynier ma postawić słupy telegraficzne między dwoma miejscami. Obliczył, że jeśli ustawi po jednym słupie w skrajnych punktach i co 50 cm między tymi punktami, to zabraknie 21 słupów; jeśli zaś będzie je ustawiać co 55 m, to zabraknie tylko jednego słupa. Ile było słupów i jaka była odległość między tymi miejscami?

1

Odpowiedzi

2009-12-20T18:30:54+01:00
X/50=y+21
x/55=y+1

x/50-y=21|*50
x/55-y=1|*55

x-50y=1050|*(-1)
x-55y=55

-x+50=-1050
x-55y=55

-5y=-995|:(-5)
y=199
x-55*199=55
x-10945=55
x=11000m=11km
y=199
Odp.Słupów było 199 a odległość wynosiła 11km.