Odpowiedzi

2009-12-24T12:49:32+01:00
Stosunek państw centralnych(Niemiec i Austro-Węgier) do sprawy polskiej był podyktowany przede wszystkim przez wybuch pierwszej wojny światowej w 1914 roku. W trosce o zapewnienie sobie przychylności Polaków Cesarz Niemiec Wilhelm drugi i Austryjacki Cesarz Franciszek Józef pierwszy 5 listopada 1916 roku ogłosili swój zamiar odbudowy po wojnie(czyli po pierwszej wojnie światowej) państwa polskiego powiązanego z Niemcami i Austrią był to tak zwany "akt 5 listopada'' 1916 roku.
Natomiast wówczas będąca jeszcze jako sojusznik państw Ententy Carska Rosja także stara się przychylnie spojrzeć na sprawę polską. Z chwilą nastania klęsk rosyjskich po roku 1915 na froncie wschodnim rząd carski również ogłosił iż z jednym z jego celów wojennych jest odbudowa Polski jako państwa połączonego z Rosją sojuszem wojskowym. Rządy z państw Ententy francuski i brytyjski początkowo uważały iż stanowczy głos w sprawie polskiej należy wyłącznie do ich wielkiego sojusznika czyli Rosji. Jednak z chwilą dokonania się rewolucji bolszewickiej w październiku 1917 roku Rosja przestała być jednym z członków Ententy walczącej z Niemcami i Austro-Węgrami.Od tej pory Francuzi i Anglicy udzielają poparcia Romanowi Dmowskiemu Polskiemu Komitetowi Narodowemu który zaczął działać w Paryżu.Rząd Francuski zaczął nawet we współpracy z komitetem Romana Dmowskiego tworzyć wojsko polskie na którego czele stanął były oficer legionów generał Józef Haller w 1917 roku.
9 3 9