Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-20T16:04:08+01:00
V = v0 -at
v0= 20 m/s
m =500 kg
t = 10 s
v = 0
0 = 20 - a*10
a = 2 m/s^2

F = am

F= 2 m/s^2 * 500 kg

F = 1000 kg*m/s^2
F = 1000 N
2 3 2
2009-12-20T16:06:25+01:00
M=500kg
v=20m/s
t=10s
F=?

a=v/t (przyspieszenie)
a=20m/s/10s= 2 m/s2

F=m*a
F=500kg*2 m/s2=1000N