PROSZĘ NAPISZCIE MI TO DOKŁADNIE ROZWIĄZANIE I ODPOWIEDŻ Z GÓRY DZIĘKUJE.
1.Śnieżce rzuconej pionowo do góry nadano prędkość 8m/s. Na jaką maksymalną wysokość dotarła rzucona śnieżka? Opór powietrza bnależy pominąć.
2.Do wbijania pali w grunt używa się kafara. Metalowy młot o dużej masie, spadając z pewnej wysokości , uderza a pal i wbija go w ziemię. Jaka jest średnia siła oporu gruntu, jeżeli młot o masie 200kg , spadając z wysokości 2,5m, wbija pal na głębokość 20cm.
3. Metalowa kulka o masie 100g, znajdująca się na pewnej wysokości , miała energię potencjalną 3,2J. Jaką prędkość uzyskała kulka , spadając swobodnie z tej wysokości?

2

Odpowiedzi

2009-12-20T16:13:08+01:00
1.
a=Δv÷t
10m/s²=8m/s×t
t=1,25s
s=½at²
s=1/2×10m/s²×(1,25s)²
s=7,8125m
3.
e=mgh
3,2J=0,1kg×10m/s²×h
h=3,2m
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T16:17:26+01:00
1). Ep=Ek
mgh=mv²/2 masa nam się skróci / ×2
2gh=v² /÷2g
h=v²/2g
h=8²/2×10
h=3,2m

3). Ep=Ek
Ep=3,2 Ek=mv²/2
3,2=mv²/2 /×2
6,4=mv² /÷m
6,4/m=v²
v=√6,4/m
v=√6,4/0,1
v=8m/s
2 3 2