Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T16:48:28+01:00
V₁ - prędkość = 5 km/h
s₁ - droga = 10 km
t₁ - czas = s₁/v₁ = 10/5 = 2h
v₂ - prędkość = 12 km/h
s₂ - droga = 15 km
t₂ - czas = 15/12 = 1,25 h
s - łączna droga = s₁ + s₂ = 10km + 15km = 25 km
t - łączny czas = 2 h + 1,25 h = 3,25 h
v - prędkość średnia = 25/3,25 = 7,7 km/h
2009-12-20T17:53:57+01:00

Dane:
v₁ = 5 km/h
s₁ = 10 km

V₂ = 12 m/s
S₂ = 15 km

Rozw:

Vśr =S całkowita/t całkowity

12m/s = 1m/s = 0,0012km*3600 = 43,2 km/h
(Musisz podstawić do wzoru 1*m/s czyli 12m = 0.0012 km a jedna sekunda to 1/3600 godziny. Kolega wyżej nie zamienił jednostek)

t₁ = s1/v1 = 10/5 = 2h
t₂ - czas = 15/43,2 = 0,35 h

s - łączna droga = s₁ + s₂ = 10km + 15km = 25 km
t - łączny czas = 2 h + 0,35 h = 2,35 h
v - prędkość średnia = 25/2,35 = 10,64 km/h