1. Aby świadczyć usługi turystyczne
a)musisz posiadać koncesję,
b)musisz posiadać licencję,
c)musisz posiadać zezwolenie,
d)nie musisz posiadać koncesji, licencji ani zezwolenia.
2. Oferta składana przez poszukującego pracę bezpośrednio do pracodawcy lub do instytucji pośredniczącej w procesie poszukiwania pracy nosi nazwę
a)listu motywacyjnego
b) listu intencyjnego
c)oferty pracy
d)referencje
3. Nieodwracalny wzrost ogółnego poziomu cen spowodowany spadkiem siły nabywczej pieniądza znajdującego się na rynku nazywamy
a)deflacją
b)inflacją
c)indeksacją
d)deprecjacją
4. Zatrudnionemu pracownikowi nie dajew prawa do urlopu wypoczynkowego zawartaz nim umowa
a)agencyjna
b)na zastępstwo
c)na czas określony
d)na czas wykonywania określonej pracy

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-20T16:12:50+01:00
1. Aby świadczyć usługi turystyczne a
a)musisz posiadać koncesję,
b)musisz posiadać licencję,
c)musisz posiadać zezwolenie,
d)nie musisz posiadać koncesji, licencji ani zezwolenia.
2. Oferta
składana przez poszukującego pracę bezpośrednio do pracodawcy lub do instytucji pośredniczącej w procesie poszukiwania pracy nosi nazwę a
a)listu motywacyjnego
b) listu intencyjnego
c)oferty pracy
d)referencje
3. Nieodwracalny wzrost ogółnego poziomu cen spowodowany spadkiem siły nabywczej pieniądza
znajdującego się na rynku nazywamy d
a)deflacją
b)inflacją
c)indeksacją
d)deprecjacją
4. Zatrudnionemu pracownikowi nie dajew prawa do urlopu wypoczynkowego zawartaz nim umowa
a)agencyjna
b)na zastępstwo
c)na czas określony
d)na czas wykonywania określonej pracy d
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T16:35:35+01:00
1) Aby świadczyć usługi turystyczne
a)musisz posiadać koncesję

2)Oferta składana przez poszukującego pracę bezpośrednio do pracodawcy lub do instytucji pośredniczącej w procesie poszukiwania pracy nosi nazwę
a)listu motywacyjnego

3) Nieodwracalny wzrost ogółnego poziomu cen spowodowany spadkiem siły nabywczej pieniądza znajdującego się na rynku nazywamy:
b)inflacją

4)Zatrudnionemu pracownikowi nie daje prawa do urlopu wypoczynkowego zawarta z nim umowa:
a)agencyjna
3 1 3