Proooooooossszzzzzzzzeeeeeeeee !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
i dzieki;]
1.Obserwacje:Tlenek wapnia gwałtownie reaguje z wodą, przy czym wydziela sie duża ilość ciepłą. Uniwersalny papierek wskaźnikowy barwi sie na zielono.
Wniosek
Równanie reakcji:
2.tylko wpisac wmiejsce kropek wyrazy :L
Grupa wodorotlenkowa jest zawsze.................(podaj wartościowośc).Liczba grup wodorotlenkowych jest zawsze równa.................... . Nazwy wodorotlenków tworzy sie, dodając do słowa ........... nazwe ................... np. wodorotlenek potasu. Gdymetal przyjmuje kilka wartościowości, to po jego nazwie musi być podana ......................, np ..................... . Gdy metal ma tylko jedną wartościowość , to................................... np. ....................

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T16:20:09+01:00
1) CaO+H20->Ca(OH)2
2)
1. JEDNOWARTOŚCIOWA
2. WARTOŚCIOWOŚCI METALU
3. WODOROTLENEK
4. METALU
5. WARTOŚCIOWOŚĆ W NAWIASIE
6. WODOROTLENEK ŻELAZA (II)
7. NIC NIE ZAPISUJEMY
8. WODOROTLENEK SODU
1 5 1
2009-12-20T16:20:41+01:00
1.
CaO + H₂O → Ca(OH)₂

Wniosek: Powstały wodorotlenek wapnia jest zasadą.

2.
Grupa wodorotlenowa ma zawsze wartościowość 1. Liczba grup wodorotlenowych jest równa wartościowości metalu.
... do słowa wodorotlenek nazwę metalu.
musi być podana wartościowość np wodorotlenek żelaza(II)
gdy ma tylko jedną, wystarczy sama nazwa, np. wodorotlenek potasu.
1 5 1