Praca, moc, energia.

1. W Sklepie dostępne są suszarki o mocach : 500W, 1.2 kW, 1500W oraz 1.7kW. Która suszarka, pracując przez 7 minut wykonuje pracę 507kJ? (nie powinno być 504kJ?)

2. Ile energii wykorzystuje suszarka będąca wynikiem z zadania 7 podczas pracy?

3. Podczas gry w piłkę nożną chłopcy wybili szybę w szkolnym oknie. W efekcie piłka znalazła się w klasie, 6m nad płytą boiska. Jaki jest ciężar piłki jeśli jej masa wynosi 400g? Ile wynosiła energia położenia piłko po jej wpadnięciu do klasy(przyjmij, że na boisku wynosiła 0J)?

4. Jaką najmniejszą pracę musiał wykonać chłopiec, aby wejść po schodach do klasy, do której wpadła piłka? Masa chłopca wynosi 70kg.

5. Pewne urządzenie pobiera ze źródła 25kJ energii w ciągu sekundy. Jaką pracę wykona to urządzenie w ciągu 20 min, jeśli jego sprawność wynosi 70%?

6. Piłeczkę o masie 0,5kg puszczono swobodnie z wysokości 8m nad ziemią. Po odbiciu się od ziemi piłeczka wzniosła się na wysokość 6m. Oblicz ile energii mechanicznej piłeczka straciła podczas odbicia od ziemi?

7. Cegła została rzucona w dół z prędkością 10m/s tak, że w chwili uderzenia w ziemię poruszała się z prędkością 20m/s. Z Jakiej wysokości została rzucona?

Pilnie potrzebuję. Z Góry Dzięki.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-23T21:14:51+01:00
1.
t = 7 min = 420 s
W = 504 kJ = 504 000 J
W = P * t
P = W / t
P = 504 000 / 420 = 1 200 W

2.
P = 1,2 kW
t = 7/60 h
W = P * t = 1,2 * (7/60) = 0,14 kWh

3.
h = 6 m
m = 400 g = 0,4 kg
Ep = m * g * h
Ep = 0,4 * 10 * 6 = 24 J

4.
m = 70 kg
h = 6 m
Ep = m * g * h
Ep = 70 * 10 * 6 = 4 200 J = 4,2 kJ

5.
Ewe = 25 kJ = 25 000 J
t = 1 s
η = Ewy / Ewe * 100 %
Ewy = η * Ewe
Ewy = 70 % * 25 000 = 17 500 J
t2 = 20 min = 1 200 s
E20 = 17 500 * 1 200 = 21 000 000 J = 21 MJ

6.
m = 0,5 kg
h1 = 8
h2 = 6
ΔEp = Ep1 - Ep2
ΔEp = m * g * (h1 - h2)
ΔEp = 0,5 * 10 * (8 - 6) = 10 J

7.
Δv = 20 - 10 = 10 m/s
h = Δv^2 / (2 * g)
h = 10^2 / (2 * 10)
h = 5 m