PROSZĘ NAPISZCIE MI TO DOKŁADNIE ROZWIĄZANIE I ODPOWIEDŻ Z GÓRY DZIĘKUJE.
1.Śnieżce rzuconej pionowo do góry nadano prędkość 8m/s. Na jaką maksymalną wysokość dotarła rzucona śnieżka? Opór powietrza bnależy pominąć.
2.Do wbijania pali w grunt używa się kafara. Metalowy młot o dużej masie, spadając z pewnej wysokości , uderza a pal i wbija go w ziemię. Jaka jest średnia siła oporu gruntu, jeżeli młot o masie 200kg , spadając z wysokości 2,5m, wbija pal na głębokość 20cm.
3. Metalowa kulka o masie 100g, znajdująca się na pewnej wysokości , miała energię potencjalną 3,2J. Jaką prędkość uzyskała kulka , spadając swobodnie z tej wysokości?

1

Odpowiedzi

2009-12-20T22:09:33+01:00
Odpowiedz znam jedynie na 1 zadanie

Dane:
V0= 8m/s
G= 10m/s²

Szukane:
h=?

rozwiązanie:
ep=m*g*h
ek=mv²/2

ep1 (w momencie wyrzucenia w górę) =0
ek1 = mv²/2

ep2 (w maksymalnej wysokości [chwilowe zatrzymanie, zwrot - cialo zaczyna spadać]) = m*g*h
ek2 = 0

ek1+ep1=ek2+ep2

(mv²)/2=m*g*h /:m (dzielimy obustronnie przez mase)
v²/2 = g*h / :g
h=v²/2*g
h=(8m/s)² /2*10m/s²
h=64m²/s² / 20m/s²
h=3,2m