W piwnicach wysokich budyn-
ków znajdują się urządzenia,
zwane hydroforami, których
zadaniem jest doprowadzenie
wody do górnych kondygnacji.
Oblicz, jakie minimalne ciśnie-
nie musi wytwarzad pompa hy-
droforu znajdująca się na pod-
łodze w piwnicy piętnastokon-
dygnacyjnego budynku. Przyj-
mij, że wysokośd jednej kondy-
gnacji wynosi 3 m, a krany
znajdują się 1 m nad podłogą.

1

Odpowiedzi

2009-12-23T20:55:36+01:00
P = ρ * g * h
P = 1000 * 10 * (15 * 3 + 1) = 460 000 Pa = 0,46 MPa
1 3 1