Wyrażenia algebraiczne:
1. Zapisz w jak najprostszej postaci
a) -3(2x+-,5)
b) 3(x²-2)-(5-6x²)
c) -3(1-2y)+½(6-12y)
d) -(x-2)-4(½-x)

2. Zapisz w postaci jak najprostszej sumy algebraicznej:
a) (x+1)(x+4)
b) 2(2x+3)(2x-1)
c) -(x+7)(x-3)
d) 1-(z+5)(z-1)
e) 2k²-(k+3(2k+4)
f) -3(a+2b)(a-b)+3a²

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T16:36:26+01:00
Wyrażenia algebraiczne:
1. Zapisz w jak najprostszej postaci
a) -6x+15
b) 3xdo2-6-5+6do2
c) -3+6y+3-6y
d) -(x-2)-4(½-x) -x+2-2+4x

2. Zapisz w postaci jak najprostszej sumy algebraicznej:
a) (x+1)(x+4) =2x+4x+x+4=7x+4
b) 2(2x+3)(2x-1) = 4x+6+2x-1=6x+5
c) -(x+7)(x-3)= -x-7+x-3= -10
d) 1-(z+5)(z-1)= 1-z-5+z-1= -5
e) 2k²-(k+3(2k+4)=
f) -3(a+2b)(a-b)+3a²