Teliwizyjny satelita stacjonarny
Na jakiej wysokości h nad powierzchnią Ziemi znajduje się telewizyjny satelita stacjonarny? Oblicz jego prędkość orbitalną vs. Promień Ziemi wynosi
R= 6,37× 10⁶ m , czas trwania doby T= 86 164s (doba gwiazdowa), przyśpieszenie ziemskie g= 9,81 m/s² .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-22T10:11:26+01:00
Satelita geostacjonarny to taki satelita , który na niebie wzgledem gwiazd pozostaje w miejscu i nie przemieszcza sie na tle gwiazd. Predkosc katowa satelity jest taka sama jak predkosc katowa naszego globu
Siła grawitacji = siły dossrodkowej
Fg = Fd
m * g = m * a
czyli przyspieszenie dosrodkowe
g = a
a = d^2 * r
d - oznaczyłem jako predkosc katową satelity ale w radianach
obliczma predkosc satelity w radianach na sekunde
d = (2*PI)/86164 gdzie PI=180st
d = 360/86164 = 7,29*1^-05 radianow na sekunde
g = (G*Mz)/r^2
d^2 * r = (G * Mz)/r^2
r^3 = (G*Mz)/d^2
po podstawieniu danych otrzymasz wynik r=42286 km
h = 42286 km - 6370 km = 35858 km nad pow.Ziemi
predkosc satelity
V = (2*PI*r)/T = ok ~ 3,06 km/sek
pozdrawiam SPUNTI:)