Zad.1
Wypisz tlenki Kwasowe i Amfoteryczne: AL2O3,S03,SO2,ZnO,CaO,BaO,NO,N2O,Na2O,K2O,CO,CO2,Cr03, As2O3,FeO,SiO,SiO2,MgO, P4010

Zad.2
Napisz równania reakcji przedstawionych na schemacie i nazwij je:

siarka + O2 ---> ........(A)
(A) + Ca(OH)2 ----> ..........(B)
(B) Pod wpływem temp. --->............. (C)
(C) + H2O ----> ...........(D)

1

Odpowiedzi

2011-09-06T22:44:03+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Zad.1
Tlenki kwasowe: SO3, SO2, CO2, CrO3, SiO2, P4O1O
Tlenki amfoteryczne: Al2O3, ZnO, As2O3, FeO,

Zad.2
S + O2 --->SO2 .......synteza
SO2 + Ca(OH)2 ---->CaSO3 + H2O ......wymiana
CaSO3 ---->CaO + SO2 ......analiza
CaO + H2O ----> Ca(OH)2 .......synteza