Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-23T12:21:01+01:00
U = 4,5 V
I = 0,25 A
t = 5 min = 300 s = 1/12 h

a) P = ?
P = U * I
P = 4,5 * 0,25 ≈ 1,13 W = 0,0013 kW

b) W = ?
W = U * I * t
W = 4,5 * 0,25 * 300 = 337,5 J

c) koszt = ?
zakładając, że jedna kilowatogodzina kosztuje 0,35 zł
koszt = 0,0013 [kW] * (1/12) [h] * 0,35 [zł] = 0,00004 zł ≈ 0 zł

koszt energii jest znikomy