9) Turysta pokonał różnicę wzniesień 500m. Jaką pracę wykonał, jeżeli masa jego wynosi 7kg,a masa plecaka 6kg.
10) Oblicz całkowita pracę wykonaną przez ciało, wiedząc, że podczas wykonywania tej pracy kierunek siły był zgodny z przesunięceim, a jej wartość zmieniała się w zależności od przesunięcia, jak pokazuje to wykres(patrz w załącznik).
11) Ciało wykonało pracę 100J na drodze 5m. Jakę siłą dziłało ciało?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-24T14:23:48+01:00
9)
h = 500 m
m1 = 70 kg (zakładam, że turysta nie waży 7 kg)
m2 = 6 kg
m = m1 + m2 = 70 + 6 = 76 kg
Ep = m * g * h
Ep = 76 * 10 * 500 = 380 000 J = 380 kJ

10)
?????????? (jaki załącznik?)

11)
W = 100 J
s = 5 m
F = ?
W = F * s
F = W / s
F = 100 / 5 = 20 N
12 4 12