Odpowiedzi

2009-12-20T16:38:31+01:00
1. Rysujemy okrąg o środku S.
2. Rysujemy średnicę okręgu i prostopadły do niej promień BS.
3. Wyznaczamy połowę jednego z promieni zawierających się w średnicy - punkt A.
4. Odmierzamy odległość AB tworząc łuk od punktu A, wyznaczający punkt C jego przecięcia na średnicy.
5. Odcinek BC jest długością boku pięciokąta.