Odpowiedzi

2009-12-20T16:46:12+01:00
Mam tylko takie cos...;)W różańcowej szkole Mistrzem jest Jezus Chrystus. On nas uczy patrzeć na życie jak na spełniający się plan zbawienia, którego autorem jest Bóg Ojciec. Boski Mistrz uczy nas nie zapominać, że w życiu splatają się ze sobą radość i ból, działanie i przyjmowanie wydarzeń, nad którymi nie ma się władzy; uczy pamiętać o chwale i znaczeniu męki. Wszystko ma sens, wszystko może prowadzić do nieba. Jezus uczy nie tylko słowem, ale także przykładem własnego życia.

W różańcowej szkole Misztryznią jest także Maryja. Ona nas uczy człowieczeństwa otwartego na bóstwo; uczy wolności, która karmi się posłuszeństwem woli Boga Ojca; uczy przyjmowania Słowa, by stało się Ciałem; uczy odnajdywania swojego miejsca w planie zbawienia; uczy wdzięczności i umiejętności przyjmowania darów Bożych; uczy życia w chwale, która nie zna pychy. Uczy Ewangelii.

1 2 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T17:32:17+01:00
PAN JEZUS CHCIAŁ ABYŚMY BYLI JEDNO TAK JAK ON W OJCU A OJCIEC W NIM.PAN BÓG STWORZYŁ CZLOWIEKA NA SWÓJ OBRAZ I PODOBIEŃSTWO TAK IIŻ MY JESTEŚMY PODOBNI DO JEZUSA.
UCZYŁ LUDZI JAK PRZEBACZAĆ JAK BYĆ DOBRYMI ŻEBY SIE DZIELIĆ Z POTRZEBUJĄCYMI . MÓWIL ZE JAK KTO MIŁUJE SWOJEGO BLIŹNIEGO JAK SIEBIE SAMEGO JEST MU PISANE MIEJSCE W NIEBIE.TAK WIEC MY BĘDZIEMY SĄDZENI NA SĄDZIE OSTATECZNYM Z TEGO JACY BYLIŚMY W STOSUNKU DO INNYCH LUDZIE... BĄDZMY LUDZMI I TRAKTUJMY INNYCH LUDZI NALEŻYCIE I TAK JAK MY CHCEMY ŻEBY NAS TRAKTOWANO.CZLOWIEK CZUJE KOCHA ,CIERPI GDY MU COŚDOLEGA. WIEĆ WARTO SIE CZASEM ZATRZYMAĆI SPOJRZEĆ NA ŚWIAT Z INNEJ PERSPEKTYWY...:) MAM NADZIEJE ŻE POMOGŁAM:)
3 4 3