1. Wykaż, że podane liczby są liczbami wymiernymi - przedstaw każdą z nich w postaci ułamka zwykłego:
a) 3 i jedna trzecia (ułamek)
b) -5,5
c) 170
d) -1
e) 0,75
f) -4,8

2. Poniżej zapisano dziewięć różnych liczb. Które z tych liczb są liczbami naturalnymi? Które są liczbami całkowitymi ??
a) 1
b) sześć trzecich (ułamek)
c) -5
d) 0
e) 0,7
f) 2 i trzy czwarte (ułamek)
g) -jedna piąta
h) -6,751
i) 2501



Chciałbym abyście mi wytłumaczyli jak to zrobiliście

3

Odpowiedzi

2009-09-14T16:34:48+02:00
Zad1
a)10/3
b)-11/2
c)170/1
d)-1/1
e)3/4
f)-48/10
zad2
naturalne
1,0,2501
całkowite
-5,1,2501
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-14T16:35:56+02:00
A) 3 i jedna trzecia (ułamek)=10/3
b) -5,5=-(55/10)=-(11/2)
c) 170=170/1
d) -1=-(1/1)
e) 0,75=3/4
f) -4,8=-(48/10)=-(24/5)

liczby naturalne:

a) 1
b) sześć trzecich (ułamek)
d) 0
i) 2501

liczby całkowite:
a) 1
b) sześć trzecich (ułamek)
c) -5
d) 0
i) 2501
2009-09-14T16:49:47+02:00
1. a) 10/3
b) -11/2
c) 170/1
d) -1/1
e) 3/4
f) -48/10

2)
liczby całkowite to: a,b,c,d,i
-||- naturalne to: a,b,d,i