Odpowiedzi

2009-12-20T16:49:18+01:00
- ŻYWNOŚĆ MODYFIKOWANA
- W MEDYCYNIE
W FARMACEUTYCE

2 1 2
2009-12-20T16:57:16+01:00
Znaczenie genetyki w uprawie roślin i hodowli zwierząt
Głównym celem w uprawie roślin i hodowli zwierząt jest otrzymanie organizmów o jak najlepszych cechach, tak aby były one dziedziczone.
Postępy w hodowli wystąpiły przez wykorzystanie wiedzy na temat wielogenowego dziedziczenia cech oraz genetycznych uwarunkowań bujności mieszańców (HETEROZJI-zjawisko zwiększonej, w porównaniu z formami rodzicielskimi, bujności i żywotności pierwszego pokolenia mieszańców. U roślin polega m.in. na zwiększeniu wysokości oraz liczby i wielkości owoców, zwiększeniu odporności na choroby). Zjawiska te dotyczą głównie dziedziczenia cech ilościowych, bo w znacznym stopniu decydują o wartości użytkowej doskonalonych organizmów.
Dzięki genetyce można też wyhodować rośliny odległych genetycznie mieszańców (np. miedzy odrębnymi gatunkami) lub odmian poliploidalnych (o zwiększonej liczbie chromosomów w jądrach komórkowych; zawierają w jądrach komórkowych 3 zespoły chromosomów) charakteryzujących się znacznie większa bujnością niż wyjściowe organizmy diploidalne (osiadające podwójna liczbę chromosomów).
Dzięki rozwojowi metod inżynierii genetycznej możliwe jest bezpośrednie przenoszenie określonych genów do genomów hodowanych organizmów, czyli otrzymanie transgenicznych odmian roślin i zwierząt. Wyhodowano w ten sposób mysz laboratoryjna oraz świnie z wprowadzonym do jej genomu genem kodującym fluoryzujące białko, pochodzącym od pacyficznej meduzy. Transgeniczne myszy tego typu są wykorzystywane w badaniach nad nowotworami. Znakowane tak komórki mogą okazać się przydatne w badaniach nad powstawaniem przerzutów nowotworów u ludzi.
Wzrosła uprawa roślin genetycznie zmodyfikowanych, gł. Kukurydzy, bawełny, soi. Większość zmodyfikowanych roślin posiada sztucznie wprowadzone geny powodujące odporność na środki chwastobójcze (herbicydy) lub szkodniki. Przez co zmniejszone są straty spowodowane żerowaniem szkodników na uprawianych roślin i ułatwiona walka z chwastami.
W Europie jest mało upraw transgenicznych odmian roślin, gdyż w większości krajów europejskich zakazane jest sprowadzanie i uprawa takich roślin. Ale większość krajów wspiera tworzenie i rozwój własnych centrów biotechnologicznych, aby zapewnić rozwój kadry naukowej i technologii służących tworzeniu transgenicznych roślin i zwierząt. Przypuszcza się, że kraje te boją się napływu dużej ilości odmian amerykańskich, które nie mają konkurencji ze strony odmian miejscowych. Ugrupowania ekologiczne i konsumenckie sprzeciwiają się, gdyż twierdzą, że taka żywność jest nie zdrowa, a wprowadzenie roślin genetycznie zmodyfikowanych do uprawy spowoduje katastrofę ekologiczną.
Dla człowieka : medycyna, np leczenie nowotworów, poprzez gnetyczne modyfikowanie chorych komórek, w sądownictwie : np. w celu określenia ojcostwa dziecka czy na przykład określenia obenosci osoby oskarżonej w miejscu przestępstwa poprzez znalezienie i zbadanie odcisków palców czy też zbadanie fragmentu znalezionego DNA (które musi byc jednak wystarczajaco dużym fragmentem) .
6 4 6