Odpowiedzi

2009-12-20T16:44:20+01:00
W betlejem się rodzi lub do szopy hej pasterze
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-20T16:49:19+01:00
Ach witajże pożadania ?


. Ach witajże pożądana perło droga z nieba.

Gdy świat cały upragniony Anielskiego chleba!

W ciele ludzkim Bóg jest skryty
D
na pokarm ludziom obfity.

Ciałem karmi, Krwią napoi,

by człowieka w chwale Swojej

między wybranymi policzył.

2. Czyliż nie dość, Boskie Dziecię
żeś na świecie z nami,
Ale jeszcze zimno cierpisz między bydlętami!
Malusieńki Jezu w żłobie, co za wielka
miłość w Tobie!
Czyliż nie są wielkie dziwy
w ciele ludzkim Bóg Prawdziwy,
Przyszedł na zbawienie człowieka?

3. O miłości niepojęta, jakżeś wielka była,
Żeś się tu z niebieskiego tronu sprowadziła,
A to do pustej szopiny,
O niesłychane nowiny,
Ach, pokorny Baraneczku,
Twój odpoczynek w żłóbeczku,
Z dalekiej podróży niebieskiej.

4. Niech Ci Jezu, będą dzięki za Twe narodzenie,
bo przez nie zacząłeś nasze sprawować zbawienie.
Miłość, która to sprawiła,
iż Cię do nas sprowadziła,
niech swą iskrą nas zapali,
abyśmy Cię miłowali
teraz i bez końca w wieczności
2009-12-20T16:53:52+01:00
DZISIAJ W BETLEJEMWersja katolicka

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina,
że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna.
Chrystus się rodzi, Pan oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.


Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje,
i Józef stary, i Józef stary Ono pielęgnuje.
Chrystus się rodzi, Pan oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.


Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce Panna syna rodzi,
przecież On wkrótce, przecież On wkrótce ludzi oswobodzi.
Chrystus się rodzi, Pan oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.


I Trzej Królowie, i Trzej Królowie od wschodu przybyli,
i dary Panu, i dary Panu kosztowne złożyli.
Chrystus się rodzi, Pan oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.


Pójdźmy też i my, pójdźmy też i my przywitać Jezusa,
Króla na królmi, Króla nad królmi uwielbić Chrystusa.
Chrystus się rodzi, Pan oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.


Bądźże pochwalon, bądźże pochwalon dziś, nasz wieczny Panie,
któryś złożony, któryś złożony na zielonym sianie.
Chrystus się rodzi, Pan oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają.


Bądź pozdrowiony, bądź pozdrowiony Boże nieskończony,
wsławimy Ciebie, wsławimy Ciebie, Boże niezmierzony.
Chrystus się rodzi, Pan oswobodzi,
Anieli grają, króle witają,
pasterze śpiewają, bydlęta klękają,
cuda, cuda ogłaszają

.
Wersja protestancka

Dziś w Betlejemie, dziś w Betlejemie Zorza jasna dnieje,
Anioł w jasności Bożej miłości Opowiada dzieje:
Grzech się rozmnożył, Szatan się srożył,
Śmierć panowała, Nędza wzrastała,
Lecz Bóg nas miłował, Syna nie żałował,
W nędzę naszą Go darował.

Dziś w Betlejemie, dziś w Betlejemie Głoszą pastuszkowie,
Czego człowiecza myśl nie dociecze, Język nie wypowie:
W żłobie złożony – Wyższy nad trony,
W biedzie, w chudobie, Chwałę ma w Sobie,
Możny w Swej niskości, Radny w Swej słabości,
Dziecię – Ojciec wszechwieczności.

O Betlejemie, o Betlejemie, Grodzie Dawidowy!
W stajence, w żłobie Bóg twój sposobi Światu żywot nowy;
Spełnia przymierze, Grzech zmazę bierze,
Ducha ochładza, Serca odradza;
Anioły pląsają, Pasterze klękają,
Cuda, cuda ogłaszają.

O Betlejemie, o Betlejemie, Grodzie cudnej chwały!
Księgi, pomniki, Pieśni, języki Będą ci śpiewały.
Tu Zbawca świata Woła: Efata! Pójdźcie na gody do cnej swobody,
Brzemię swe rzucajcie, Króla uwielbiajcie,
Serca Jemu oddawajcie!