Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-14T16:56:48+02:00
Nauka Marcina Lutra zyskała popularność zarówno dzięki metodzie jaką działał Luter, otwarty sprzeciw wobec nauk głoszonych przez kościół Rzymskokatolicki, jak i początkowo głoszonej tolerancji, jak sam zwykł mawiać "wiara jest wolnym wyborem, którego nie można narzucać". Na poglądy głoszone przez Lutra ówczesne społeczeństwo patrzyło z nadzieją na lepsze życie, gdyż nie było w nich miejsca dla cielesnego umartwiania się, ideologie głoszone przez reformatora były dużo bardziej przystępne niż te głoszone przez kościół. Należy pamiętać, że niedawno Krzysztof Kolumb obalił jeden z mitów głoszonych przez ów kościół, co zrujnowało jego wiarygodność.


Zarówno renesans jak i reformacja dążyły do otworzenia się na nowo poznany świat, oraz zerwania z błędnymi naukami średniowiecznymi. Renesans to ponowne zwrócenie się ku sztuce i myśli antycznej a więc ponowne postawienie człowieka w centrum, reformacja miała na celu "przybliżenie" istoty boskiej ludziom, uświadomienie im, że Bóg nie jest tylko surowym sędzią ale także ojcem ludzkości, a droga do raju nie musi oznaczać męki i tortur w życiu na ziemi, tak więc oba pojęcia dotyczą zjawisk otwierania się na świat, oraz poszerzania horyzontów.
2 3 2