Bardzo proszę o jak o najszybsze rozwiązanie zadań z ćwiczenia PULS ŻYCIA 3.
będę wdzięczna za każdą odpowiedz, a tym bardziej skan. :)
7/8
uzupełnij zdania dotyczące procesu trawienia skrobii

Za proces rozpadu cząsteczki ....... na ........ są odpowiedzialne... (tam dalej już wiem, chodzi mi tylko o te dwa wyrazy)

5/12
a) ile rodzajów aminokwasów wchodzi w skład białek?
b) ile kodonów potrzeba do uzyskania fragmentu białka zbudowanego z 16 aminokwasów?
c) ile nukleotydów potrzeba do utworzenia 8 aminokwasów?

6/12
w jakich elementach komórki
a) rozplatane są nici DNA?
b) transportowany jest mRNA?
c) wytwarzane są białka?

4/14
które komórki powstały w wyniku mejozy, a które mitozy?
komórka drożdzy, komórka włosa, komórka jajowa, komórka naskórka, plemnik, leukocyt

5/26
Wymień dwa czynniki, które wpłynęły na to, iż dwie osoby mają inny charakter mimo, że ich materiał genetyczny jest identyczny.

3/22

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T19:45:01+01:00
7/8

Za proces rozpadu cząsteczki SKROBI na CZĄSTECZKI GLUKOZY są odpowiedzialne ENZYMY zbudowanie z BIAŁEK . Struktury te odpowiadają za prawidłowe życie i FUNKCJONOWANIE organizmu.

5/12

1. 22
2. jeden kodon koduje 1 aminokwas, tak więc 16.
3. jeden kodon zbudowany jest z trzech nukleotydow, wiec 24 nukleotydy, czyli 8 aminokwasow.

6/12

a) w jądrze
b)z jądra to cytoplazmy
c)moga wchodzic w skład jadra czy cytoszkieletu ( nie jestem pewna)
4/14


ŻÓŁTY:
komórka drożdży, komórka włosa, leukocyt, komórka naskórka

CZERWONY:
plemnik, komórka jajowa

5/22

1.Doświadczenia jakie spotkały te dwie osoby w życiu.
2. Czynniki środowiskowe.